Het Katholiek Nieuwsblad heeft dankzij een fiscale constructie onterecht belastingvoordelen genoten. Het blad vraagt lezers al jarenlang om giften over te maken naar een eigen liefdadigheidsinstelling, Stichting Arnulfus. Die sluist het geld door naar het Katholiek Nieuwsblad. De Belastingdienst tikt Arnulfus nu op de vingers.

Het steunfonds stond bij de fiscus bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor konden donateurs hun giften aftrekken van hun inkomstenbelasting. Ook voor Arnulfus waren giften extra interessant: erfenissen en bepaalde schenkingen waren vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting.

Geen goede zaak, vindt de Belastingdienst. Het steunfonds blijft bestaan, maar de ANBI-status en de bijkomende fiscale voordelen sneuvelen. Voor donateurs heeft deze stap grote gevolgen. Wie nu de spreekbuis van conservatief katholiek Nederland financieel wil steunen, moet zijn gift volledig uit eigen zak betalen. Lezers zijn daarom waarschijnlijk minder bereid om te doneren.

‘Waarschijnlijk voelden ze al nattigheid voordat de Belastingdienst kritische vragen ging stellen’

Volgens directeur François Vluggen is de ANBI-status ingetrokken omdat de regels voor goede doelen zijn veranderd. “Sinds kort voldoen we niet meer aan de criteria.”

Dankzij giften geen rode cijfers
In het tijdschrift voor donateurs vertelt de redactie dat ze dankzij de giften het hoofd boven water kan houden. Zonder die extra inkomsten zou het blad rode cijfers schrijven. Van 2008 tot 2011 haalde het ruim 1,3 miljoen euro aan giften op, gemiddeld bijna 263 duizend euro per jaar.

Volgens fiscalist Yvo Burkink van Jongbloed Fiscaal Juristen riekt dat naar concurrentievervalsing. “Het Katholiek Nieuwsblad had een speciale inkomstenbron. Sympathisanten waren vanwege de belastingvoordelen eerder geneigd om te doneren. Andere tijdschriften kennen dat voordeel niet.”

Het steunfonds komt naar eigen zeggen op voor ‘gedrukte landelijke media met een katholiek signatuur’. Het Katholiek Nieuwsblad, bij het grote publiek bekend vanwege de media-optredens van hoofdredacteur Mariska Órban-de Haas, beschouwt katholieke journalistiek als een activiteit van algemeen nut.

De Belastingdienst wil de intrekking van de zogeheten ANBI-status niet toelichten; het doet geen uitspraak over individuele gevallen. Of de weekkrant een naheffing of boete krijgt is nog onduidelijk.

Directeur François Vluggen werkt sinds het begin van dit jaar voor het Katholiek Nieuwsblad. Hij wist naar eigen zeggen niet dat zijn krant alleen gesteund mocht worden als die ook een goede doelenstatus had. Fiscalist Burkink vindt het echter ‘hoogst onwaarschijnlijk’ dat de organisatie niet op de hoogte was van de belastingregels. “Ik denk niet dat ze pas nattigheid voelden toen de Belastingdienst kritische vragen ging stellen. Het Nieuwsblad is een professionele organisatie.”

katholieknieuwsblad_orban

De fiscale regels voor goede doelen zijn de afgelopen decennia meermaals aangescherpt. Burkink: “Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met ANBI’s is daarvan op de hoogte”.

Donateurs van het Katholiek Nieuwsblad zijn nog niet geïnformeerd over het wegvallen van de belastingvoordelen. De website van Arnulfus toonde zaterdagochtend nog steeds een ANBI-logo. De tekst die meldt dat donateurs giften kunnen aftrekken is vrijdagavond geschrapt. Directeur Vluggen laat weten dat donateurs binnenkort op de hoogte worden gebracht. “Niet netjes”, vindt Burkink. “Je hebt op zijn minst de morele plicht om dit direct te melden.”