Hieronder een greep uit artikelen die ik heb geschreven over politiek.
God is in Amerika straks niet langer standaard een Republikein

Geschreven voor De Correspondent

Om de verkiezingen te winnen, zal Donald Trump aan de slag moeten op de Bible Belt. Van oudsher zijn de evangelicals fanatieke Republikeinen, maar op bezoek bij de nieuwste generatie krijg ik een ander verhaal te horen. In Jackson, Tennessee zijn Gods boodschappers altijd binnen handbereik. Je hoeft maar af te stemmen op 88.1 FM: American Family Radio. Amerika ligt onder vuur, klinkt het daar. Presentatoren spreken er beurtelings over hoe het christendom in het hedendaagse Amerika in het gedrang raakt: – Atheïsme. Goddeloosheid wordt in heel Amerika de norm. – Abortus. ‘We’re killing millions of babies.’ – Bandeloosheid. Seks buiten het huwelijk, seks voor de lol, seks met hetzelfde geslacht. – Multiculturalisme. De islam krijgt veel te veel ruimte. Ja, in gemeenten als…

‘Zonder gegarandeerd budget zijn we verloren’

Geschreven voor Trouw.nl

De omroepen voor boeddhisten, moslims en joden gaan verdwijnen. Is er over tien of twintig jaar nog wel religieuze radio en televisie? Directeur Alfred Edelstein van de Joodse Omroep heeft er weinig vertrouwen in. Hij vraagt de politiek nu om een harde garantie. Met collega’s van onder meer HUMAN en de Boeddhistische Omroep roept hij de Tweede Kamer op om wettelijk vast te leggen dat levensbeschouwelijke omroepen jaarlijks recht hebben op 14 miljoen euro. Het plan om omroepen gezamenlijk zorg te laten dragen voor levensbeschouwing is wat hen betreft te vrijblijvend. ‘Niemand kan nu garanderen dat de Joodse afdeling van de NTR op termijn niet alsnog wordt wegbezuinigd’ Minister Dekker wil dat levensbeschouwing onderdeel wordt van de ‘algemene media-opdracht’. U vindt dat niet genoeg?…

Hoe Nederland toch niet zonder verbod op godslastering kon

Geschreven voor Trouw.nl

Na acht slaperige decennia lijkt het verbod op smalende godslastering dan toch te gaan sneuvelen. De geschiedenis herhaalt zich. Stuitte de VVD in de vorige kabinetsperiode nog op de onwil van gedoogpartner SGP, de nieuwe politieke verhoudingen leggen de partij geen strobreed in de weg. VVD en PvdA, zo werd dinsdag bekend, staan op het punt om het blasfemieverbod uit de wetboeken te schrappen. In de woorden van VVD-Kamerlid Joost Taverne: dat de overheid ‘zich bemoeit met de opvattingen over het geloof van mensen is niet meer van deze tijd’. Oude wet moest helpen ketters aan te pakken Opmerkelijk genoeg kwam de Nederlandse politiek anderhalve eeuw geleden al min of meer tot dezelfde conclusie. De gelovige werd voldoende beschermd door de verschillende sancties op…

‘Regering had islam-polarisatie kunnen voorkomen’

Geschreven voor Trouw.nl

In Nederland werd het islamdebat de afgelopen jaren uitvoerig en op felle toon gevoerd. Waarom eigenlijk? Promovendus Hans Crebas van de Tilburg University hield het debat tegen het licht en concludeerde dat onze premiers te veel aan de zijlijn stonden. Jarenlang leek het alsof ‘de islam’ een vraagstuk was dat moest worden opgelost, schrijft Crebas in zijn deze week verschenen proefschrift Peacekeeping in Holland 2001-2010. Wie opiniepagina’s las, kreeg de indruk dat de Nederlandse politiek volledig in het duister tastte over welke plaats moslims en de islam precies verdienden. Zo gebeurde het dat politici en ideologen die wel een duidelijke visie hadden – Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders – het islamdebat domineerden. Hun scherpe islamkritiek leidde volgens Crebas tot polarisatie. Die polarisatie…

Religie: Romneys probleem en Obama’s troef

Geschreven voor Trouw.nl

De grote afwezige tijdens de strijd om het Witte Huis: God. Presenteerde Barack Obama zich vier jaar geleden nog als wedergeboren christen, nu spreekt hij over zijn geloof slechts in abstracte termen. Ook Mitt Romney heeft alle reden om zich op de vlakte te houden. ‘Ik kreeg het gevoel dat Gods geest me riep. Ik gaf me aan hem over, wijdde me aan het ontdekken van zijn waarheden en het doen van zijn werken.’ Het was een vrome vertelling, de getuigenis die Obama in 2008 gaf tijdens de strijd om het presidentsschap. De Democratische kandidaat had er vier jaar geleden natuurlijk alle belang bij om zo evangelicaal mogelijk over te komen. Alleen zo kon hij zich in de kijker spelen bij de grote groep…