Hieronder een greep uit artikelen die ik heb geschreven over religie.
‘Regering had islam-polarisatie kunnen voorkomen’

Geschreven voor Trouw.nl

In Nederland werd het islamdebat de afgelopen jaren uitvoerig en op felle toon gevoerd. Waarom eigenlijk? Promovendus Hans Crebas van de Tilburg University hield het debat tegen het licht en concludeerde dat onze premiers te veel aan de zijlijn stonden. Jarenlang leek het alsof ‘de islam’ een vraagstuk was dat moest worden opgelost, schrijft Crebas in zijn deze week verschenen proefschrift Peacekeeping in Holland 2001-2010. Wie opiniepagina’s las, kreeg de indruk dat de Nederlandse politiek volledig in het duister tastte over welke plaats moslims en de islam precies verdienden. Zo gebeurde het dat politici en ideologen die wel een duidelijke visie hadden – Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders – het islamdebat domineerden. Hun scherpe islamkritiek leidde volgens Crebas tot polarisatie. Die polarisatie…

Religie: Romneys probleem en Obama’s troef

Geschreven voor Trouw.nl

De grote afwezige tijdens de strijd om het Witte Huis: God. Presenteerde Barack Obama zich vier jaar geleden nog als wedergeboren christen, nu spreekt hij over zijn geloof slechts in abstracte termen. Ook Mitt Romney heeft alle reden om zich op de vlakte te houden. ‘Ik kreeg het gevoel dat Gods geest me riep. Ik gaf me aan hem over, wijdde me aan het ontdekken van zijn waarheden en het doen van zijn werken.’ Het was een vrome vertelling, de getuigenis die Obama in 2008 gaf tijdens de strijd om het presidentsschap. De Democratische kandidaat had er vier jaar geleden natuurlijk alle belang bij om zo evangelicaal mogelijk over te komen. Alleen zo kon hij zich in de kijker spelen bij de grote groep…

Mormonen lijven Oranjes postuum in

Geschreven voor Trouw

Diverse leden van het Nederlandse Koninklijk Huis zijn na hun overlijden lid gemaakt van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Leden van de kerk (beter bekend als mormonen) hebben met dat doel onder meer prins Claus, prins Bernhard en prinses Juliana plaatsvervangend gedoopt. Dat blijkt uit niet-openbare gegevens uit de genealogische databank van de wereldwijde kerk, waarover Trouw beschikt. De mormonen kennen een omstreden gebruik, waarbij kerkleden zich kunnen laten onderdompelen in plaats van een voorouder die dat bij leven niet heeft gedaan. Op die wijze zou de voorouder, die door genealogisch onderzoek is geïdentificeerd, alsnog in de hemel kunnen komen. De mormonen baseren zich behalve op de Bijbel ook op meer recente openbaringen. De Amerikaanse grondlegger Joseph Smith…

Worden christenen echt vaker vervolgd?

Geschreven voor De Nieuwe Koers

Ayaan Hirsi Ali sloeg eerder dit jaar alarm: wereldwijd voeren moslims oorlog tegen christenen. Zijn christenen inderdaad vaker het slachtoffer van geloofsvervolging dan andere minderheden? En hoe meet je dat eigenlijk, geloofsvervolging? Een mysterieuze verhouding: de koptische christen Moerad Guirguis heeft een seksuele relatie met een lokale moslima, klonk het eind januari in Ameriya, een stadje in de buurt van Alexandrië. Een deel van de lokale moslimbevolking zou, nog voordat duidelijk werd wat er precies was gebeurd, in woede zijn ontstoken. Honderden gingen de straat op. Huizen werden belaagd, winkels met koptische eigenaren geplunderd. Intussen gaf Moerad, vrezend voor zijn leven, zichzelf aan op het politiebureau. Kort daarna moesten acht koptische gezinnen het stadje verlaten. Ballingschap, meldden lokale mensenrechtenorganisaties. Die zou als straf zijn…

Religiesatire: de grenzen van onze spot

Geschreven voor Openbaar Bestuur

Cartoonist Peter van Straaten tekende een biddende jongen met een crucifix in zijn achterste en ontving een prijs. De Deense ‘Mohammedcartoonisten’ en auteur Salman Rushdie veroorzaakten met hun visuele religiekritiek juist een internationale rel. De les: een volgende internationale crisis over religiesatire is niet ondenkbaar. “Letterlijk en figuurlijk treffend, pijnlijk komisch en wrang.” In zijn rapport loofde de jury van de Inktspotprijs de ongenadige aanpak van cartoonist Peter van Straaten. Diens tekening Kruisverkrachting, waarop een biddende jongen ‘verkracht’ werd door een crucifix, gold vanaf januari als de beste politieke spotprent van 2010. Van Straatens tekening verscheen in Vrij Nederland, als commentaar op de misbruikaffaires in de katholieke kerk. “De combinatie van de vredige pose van de jongen met de wrede aanslag op zijn lichaam…