De omroepen voor boeddhisten, moslims en joden gaan verdwijnen. Is er over tien of twintig jaar nog wel religieuze radio en televisie? Directeur Alfred Edelstein van de Joodse Omroep heeft er weinig vertrouwen in. Hij vraagt de politiek nu om een harde garantie.

Met collega’s van onder meer HUMAN en de Boeddhistische Omroep roept hij de Tweede Kamer op om wettelijk vast te leggen dat levensbeschouwelijke omroepen jaarlijks recht hebben op 14 miljoen euro. Het plan om omroepen gezamenlijk zorg te laten dragen voor levensbeschouwing is wat hen betreft te vrijblijvend.

‘Niemand kan nu garanderen dat de Joodse afdeling van de NTR op termijn niet alsnog wordt wegbezuinigd’

Minister Dekker wil dat levensbeschouwing onderdeel wordt van de ‘algemene media-opdracht’. U vindt dat niet genoeg?
Edelstein: ‘Het biedt geen enkele zekerheid. Twee jaar geleden besloot het kabinet Rutte-I dat de Joodse Omroep, HUMAN, IKON en andere zogeheten ‘2.42-omroepen’ moesten gaan ‘inwonen’ bij grotere omroepen en dat we de helft van ons budget moesten inleveren. Dat was al een harde klap.’

‘Rutte-II gaat nog verder: we raken al ons budget kwijt en moeten fuseren met grote omroepen. De samenwerking met de NTR, onze nieuwe ‘moeder, is uitstekend. Maar niemand kan garanderen dat de Joodse afdeling van de NTR op termijn niet alsnog wordt wegbezuinigd.’

Vanwaar die scepsis?
‘Hilversum is erg ge├»nteresseerd in het grote publiek, in programma’s voor brede doelgroepen. Moslims, boeddhisten, hindoes en joden zijn minderheden. Het risico dat levensbeschouwing gemarginaliseerd wordt is erg groot. Stel dat de NTR over een paar jaar opnieuw flink moet bezuinigen. Wij vragen ons af hoe lang ze voor ons kan blijven strijden.’

Het ‘garantiebudget’ lost dat op?
‘Wat ons betreft is dat het minste dat de politiek voor ons zou kunnen doen. Ons budget is gehalveerd, dus we hebben geen speelruimte meer. Iedere bezuiniging gaat ten koste van kwaliteit en betekent dat we minder eigen programma’s kunnen maken. Zonde, want ze worden goed bekeken. Niet alleen onze achterban profiteert. Een groot deel van onze kijkers is niet Joods. En trouwens, het Jodendom hoort bij Nederland. Overigens weet ik niet of het technisch mogelijk is om zoiets wettelijk te verankeren. Dat moet blijken.’

Directeur Alfred Edelstein van de Joodse Omroep

Hoe groot acht u de kans dat het garantiebudget er komt?
‘De ChristenUnie en het CDA staan achter ons. Zij bereiden een motie voor. Ook de SP staat aan onze kant. Inderdaad, de steun van die partijen is niet genoeg voor een meerderheid. Hopelijk beseft ook de PvdA dat de nieuwe aanpak van levensbeschouwelijke radio en televisie alleen kan werken als daar een vast budget voor is.’